Oposiciones Cos de Bombers de Catalunya

MasterD
Consulta precio y condiciones sin compromiso

Programa

LasOposiciones.net ha seleccionado de entre 164 Oposiciones Oposiciones para bombero ,este Oposiciones para ti. Imprescindible tener la NACIONALIDAD ESPAÑOLA para poder cursar la oposición y entre 19 y 65 años
Requisitos necesarios: GE/ 2ºBUP/ GSE / FPI y superiores
Las Oposiciones Cos de Bombers de Catalunya son semipresenciales en Cataluña.

Vols ser bomber a Catalunya? Es tracta d?una professió gratificant i molt ben remunerada. Si aproves les oposicions de bomber i aconsegueixes una plaça, cobraràs aproximadament 2.300 ?* al mes amb la seguretat que es tracta d?una feina per a tota la vida. A MasterD et preparem per a les proves teòriques i també et preparem per a l?entrevista personal a partir de casos reals.

Preparem l?accés a bomber en qualsevol localitat de Catalunya. Informa't Ara!

No t?ho pensis més i prepara?t es oposicions de bomber de la Generalitat de Catalunya. Tenir una feina fixa de bomber a Catalunya és ara possible amb l?ajuda de MasterD, experts en la preparació d?oposicions. Fa més de 20 anys que ajudem les persones a assolir la seva meta professional.

Aquest mes si ets alumne de MasterD comptaràs amb promocions especials a l?Autoescola Canyelles!

Requisitos

-Tenir la nacionalitat espanyola.
-Haver complert 19 anys i no superar els 65 anys.
-Estar en possessió del títol de graduat/ada escolar d?educació general bàsica, de formació professional de primer grau, de graduat en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), equivalent o superior.
-Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents.
-No estar inhabilitat per l?exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l?Administració Pública.
-Posseir el permís de conducció de vehicles de la categoria C.

Temario


Objetivos


Duración


Precio

Consultar

Solicita información GRATIS sobre este curso

Seleccionar esta opción significa que aceptas la política de privacidad y las condiciones de uso de topformacion.com